Utgivet och kommande utgivningar

Kommande utgivningar

Bara Tankar I (under 2018)
Bara Tankar II (under 2018)
Bara Tankar III (under 2018)

På Spotify finns min musik